bn
anh_2
12345
39c677623144cc1a9555
Hotline: 0982718683 - 0911333578

Giới thiệu

Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình

Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phẩn kể từ ngày 01/3/2017 theo Giấy chức nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3100488562, đăng ký lần đầu ngày 12/8/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/3/2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch cấp. Là Doanh nghiệp công ích, hoạt động về lĩnh vực môi trường, phát triển đô thị. Làm chủ đầu tư, xây dựng các công trình vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị từ nguồn ngân sách do UBND tỉnh Quảng Bình giao.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT.

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

MST: 3100488562; Tel: 0232 3889288; Email: unrencoquangbinh@com.vn