bn
anh_2
12345
39c677623144cc1a9555
Hotline: 0982718683 - 0911333578

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức gồm:

- Đại hội đồng cổ đông.

-  Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Giám đốc Công ty.

- Ban kiểm soát.

- Giúp việc cho Giám đốc Công ty có các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

- Bộ máy giúp việc:

 Các phòng: Phòng Hành chính- Tổng hợp, Phòng Tài chính- Kế toán, Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật.

Các đội sản xuất: Đội Môi trường 1, Đội Môi trường 2, Đội QLVH Hệ thống Thoát nước & XLNT, Đội QLVH Điện CSCC, Đội Xe máy và Đội Xây dựng công trình và quản lý các Bãi rác.

Tổ chức Đảng, đoàn thể:

Đảng bộ Công ty trực thuộc Thành uỷ Đồng Hới.

Công đoàn cơ sở Công ty trực thuộc Liên đoàn LĐ Thành phố Đồng Hới.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty trực thuộc Thành đoàn Đồng Hới.

cocautochuc

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

MST: 3100488562; Tel: 0232 3889288; Email: unrencoquangbinh@com.vn