bn
anh_2
12345
39c677623144cc1a9555
Hotline: 0982718683 - 0911333578

Các sự kiện của Công ty

 

anh_3anh_cn

Ngày 22/4/2022, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

anh_2

 

anh_chia_tay

Ngày 23/4/2021, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. anh_dh_2021

 Ngày 16/6/2020, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong đó, đồng chí Chủ tịch HĐQT đã tặng hoa đồng chí không tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2020.

anh

 

Ngày 29/5/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

fc1700e946cfbb91e2de

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

123456

1234539c677623144cc1a9555

 

Gặp mặt, chia tay cán bộ lãnh đạo Công ty nghỉ hưu

nhdhdcd

 

 

Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tổ chức Hội nhị khách hàng năm 2018 

_dsc0068

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

MST: 3100488562; Tel: 0232 3889288; Email: unrencoquangbinh@com.vn