bn
anh_2
12345
39c677623144cc1a9555
Hotline: 0982718683 - 0911333578

Báo cáo tài chính

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
21-04-2019 19:12:14 0974482892

Báo cáo tài chính

Trả lời

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

MST: 3100488562; Tel: 0232 3889288; Email: unrencoquangbinh@com.vn